Menu

Main menu:


Plan pracy na 2017r.

Zarząd Towarzystwa zgodnie ze statutem nakreślił plan pracy na rok 2017

 

 

Jan Wyżykowski odszedł
Ale nam pozostawił
Dorobek swojego życia.
Chciałoby się powiedzieć, że
Wyżykowski będzie żył
Dopóki my żyjemy.

Plan pracy przygotowany jest w nawiązaniu do jubileuszu 60. rocznicy odkrycia złóż rud miedzi oraz doraźnej działalności Towarzystwa Przyjaciół im. Jana Wyżykowskiego w Sieroszowicach

 

 1. Pielęgnować tradycje o charakterze górniczym, hutniczym  oraz tradycje lokalne.
 2. Sporządzić wniosek do Fundacji KGHM Polska Miedź S.A. dotyczący dokończenia projektu z roku 2016.
 3. Podjąć działania zmierzające do odrestaurowania podłoża wokół Obeliska.
 4. Przygotować spotkanie z Zakładami Górniczymi Polkowice-Sieroszowice dotyczące przygotowania Kobiecej Jubileuszowej Biesiady Górniczej w Sali Miedziowej w Sieroszowicach z okazji inauguracji obchodów 60. rocznicy odkrycia złóż rud miedzi.
 5. Podjąć współpracę z KGHM oraz zakładami górniczymi odnośnie uroczystości związanych z  obchodami jubileuszowej    rocznicy odkrycia złóż rud miedzi.
 6. Sporządzić ofertę i siatkę wizyt dla młodzieży szkolnej w ramach obchodów 60. rocznicy odkrycia złóż rud miedzi.
 7. Przygotować i przeprowadzić III Olimpiadę Wiedzy o KGHM i Regionie w Sali Miedziowej w Sieroszowicach.
 8. Wykonać w czynie społecznym prace związane z pielęgnacją terenów zielonych wokół Obeliska i Miedziowych Znaków Czasu.
 9. W ramach prac społecznych odnowić amfiteatr środkiem impregnującym.
 10. Nawiązać współpracę i szukać wsparcia dotyczącego odnowienia i naprawy wiaty znajdującej się przy Obelisku.
 11. Aplikować wnioski i rozszerzać działalność kulturalną wsi oraz integrować środowisko lokalne.
 12. Zbierać i posiłkować się informacjami  o  dostępności funduszy dla organizacji pozarządowych.
 13. Pozyskiwać środki na realizację celów statutowych stowarzyszenia.
 14. Archiwizować i powiększać ekspozycje w Izbie Pamięci.
 15. Opracować folder ze zbiorem informacji i fotografii dotyczących 15lecia działalności TPJW.
 16. Prowadzić stronę internetową, kronikę i albumy stowarzyszenia.