Menu

Main menu:

Szukaj

Zdjęcia losowe

img_4804 30 81a damian-bieliaski-uczea-niepeanosprawny

Archiwum wydarzeń


Odszedł Andrzej Rydzewski

20 lipca odszedł na wieczną szychtę ostatni współpracownik Jana Wyżykowskiego Andrzej Rydzewski. Oddany i wierny przyjaciel Sieroszowic. Cześć jego pamięci !


Folder promocyjny


63 rocznica odkrycia złóż rudy miedzi

Dziękujemy Mistrzu Janie za dar Ziemi, dziękujemy za laur przyjaźni, dziękujemy za „Księgę Miedzi”, którą otworzyłeś 23 marca 1957 roku.
Dziś stajemy nieopodal miejsca odkrycia w skromnej oprawie bez tłumów, orkiestry górniczej, ale z szacunkiem do Ciebie i Twojego dzieła.


63 rocznica odkrycia złóż rudy miedzi

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na zagrożenie sytuacją epidemiologiczną zostają odwołane obchody 63 rocznicy odkrycia złóż rudy miedzi w Sieroszowiach.

 


W stronę Sieroszowic, w stronę Jana Wyżykowskiego, w stronę historii miedzi

Towarzystwo Przyjaciół im. Jana Wyżykowskiego w Sieroszowicach podjęło delegację uczniów Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego z Głogowa z cyklu spotkań około barbórkowych. Uczestnicy są uczniami szkoły o profilu górniczym dlatego temat historii odkrycia miedzi oraz miejsce są właściwym elementem edukacji praktycznej i wartości tradycji górniczej.
Udział w spotkaniach edukacyjnych wzięli uczniowie klasy trzeciej i pierwszej z wychowawcami oraz dyrektor szkoły Stefanią Kramarzewską. Spotkania rozłożone były w czasie 12 i 13 października.
W harmonogram spotkania wpisana była:

  • projekcja filmu pt. ,,Ludzie Nauki’’ nagranego w roku 1972 (dwa lata przed śmiercią Jana Wyżykowskiego)
  • podróż wizualna w przestrzeni Izby Pamięci, Sali Miedziowej, Miedziowych Znaków Czasu oraz Obeliska

Duże zainteresowanie wśród uczniów i nauczycieli wzbudziła ekspozycja dorobku Towarzystwa Przyjaciół im. Jana Wyżykowskiego w postaci prowadzonych przez okres 15 lat kronik, albumów i pamiątek o Janie Wyżykowskim.


Sieroszowice – historia pewnego odkrycia


Prezentacja – Jan Wyżykowski – człowiek miedzi


Obróbka Zasobów Budynku Historii Regionalne

Towarzystwo Przyjaciół im. Jana Wyżykowskiego w Sieroszowicach realizuje wniosek ,,Obróbka Zasobów Budynku Historii Regionalnej’’ dofinansowany przez Fundacje KGHM Polska Miedź S.A.

Wniosek realizowany jest na mieniu komunalnym Gminy Radwanice, a kwota dofinansowania to 50,000,00zł, w tym 30,000,00zł na dokończenie drugiego etapu prac dobudowanego pomieszczenia w roku 2016. Przedmiar robót to montaż instalacji osprzętu modułowego o podłożu elektrycznym i hydraulicznym, obróbki blacharskie, opłytkowanie ścian i podłóg i inne.

Pozostałe 20,000,00zł wydatkowane zostaną na wyposażenie dobudowanego  pomieszczenia w sprzęt kuchenny, stoły robocze i chłodnie.

 


Protokoły z III Olimpiady Wiedzy o KGHM i Regionie


III Olimpiada wiedzy o KGHM i Regionie

W najbliższy piątek tj. 12 maja br. w Sieroszowicach odbędzie się finał Olimpiady wiedzy o KGHM Polska Miedź S.A. i regionie. To kolejny etap programu tegorocznych obchodów 60. rocznicy odkrycia złoża rud miedzi.

KGHM we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół im. Jana Wyżykowskiego w Sieroszowicach, zorganizował konkurs wiedzy o firmie i regionie Zagłębia Miedziowego, celem podkreślenia rangi rocznicy odkrycia złoża rud miedzi, którego sześć dekad temu dokonał zespół polskich geologów pod kierunkiem
dr Jana Wyżykowskiego.  Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów regionu. Tematyka szeroka, m.in.: historia KGHM i Zagłębia Miedziowego, tradycje górniczo-hutnicze, podstawy geologii związanej z regionem, szeroko pojęta działalność Polskiej Miedzi i spółek Grupy Kapitałowej KGHM…

Olimpiada to cenna inicjatywa, która promuje wiedzę o historii, dokonaniach i działalności KGHM, popularyzuje wiedzę o regionie Zagłębia Miedziowego oraz rozwija postawy tożsamości dzieci i młodzieży z miedziowym regionem.

Zaproszenia do uczestnictwa w Olimpiadzie wysłane zostały do ponad 120 szkół z kilu powiatów tj.: bolesławieckiego, głogowskiego, jaworskiego, legnickiego, lubińskiego,  polkowickiego i złotoryjskiego. Chęć przystąpienia do Olimpiady wyraziło 26 szkół gimnazjalnych oraz 23 szkoły podstawowe.

Każdą zgłoszoną szkołę reprezentował jeden uczeń wyłoniony w szkolnych eliminacjach. W kolejnym etapie Olimpiady uczniowie brali udział w internetowym teście, który wyłonił finalistów konkursu. Do finału zakwalifikowało się po 15 uczniów w dwóch kategoriach – szkoły podstawowej (klasy IV – VI) i gimnazjum.

W najbliższy piątek uczniowie – finaliści napiszą test, na podstawie którego wyłonieni zostaną zwycięzcy. Finał odbędzie się w Sali Miedziowej w Sieroszowicach, osobno w dwóch kategoriach – o godz. 10.00 do testu usiądą uczniowie szkół podstawowych, a godzinę później z wiedzą o Polskiej Miedzi  i regionie zmagać się będą gimnazjaliści. Ogłoszenie wyników przewidziano około godz. 12.30. Dla trzech najlepszych finalistów w obu kategoriach KGHM ufundował atrakcyjne nagrody.